01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


Galéria


Galéria Z
začala svoju činnosť 28.3.1996, na základe dohody o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a Agentúrou Artlines, ktorá galériu programovo i produkčne zabezpečuje.
Je zameraná hlavne na prezentáciu súčasného výtvarného umenia, slovenských ako aj zahraničných autorov.
Nosnou aktivitou galérie sa stalo každoročné poriadanie medzinárodnej sochárskej výstavy – SOCHA a OBJEKT, (socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí), ktorá v rámci Kultúrneho leta,v roku 2005 už po desiaty krát, predstavila v Bratislave
diela významných slovenských a zahraničných umelcov.
Špecifikum podujatia je v tom, že väčšina diel je umiestnená v bezprostrednom kontakte s divákom – v rôznych lokalitách centra Starého Mesta, ako aj v interiérových priestoroch spolupracujúcich galérií či kultúrnych inštitútov.

Od marca roku 1996 sa v Galérii Z uskutočnili samostatné výstavy popredných slovenských umelcov ako napr.Vladimíra Kompánka, Rudolfa Krivoša, Andreja Rudavského, Rudolfa Filu, Alojza Klimu, Miloša Urbáska, Mariána Čunderlíka, Milana Dobeša, Karola Barona, Jozefa Jankoviča, Rudolfa Sikoru, Vladimíra Popoviča, Miroslava Cipára, Milana Bočkaya a iných.
Na výstavách poriadaných Galériou Z sa tiež zúčastnili viacerí renomovaní umelci zo zahraničia, László Moholy-Nagy (H), Lajos Kassák (H), Daniel Spoerri (CH), Nicolas Schöffer(F), Jiří Kolář (CZ), Václav Boštík (CZ), Olbram Zoubek (CZ), Aleš Veselý (CZ),
Jan Saudek (CZ), Eva Kmentová (CZ), Stanislav Kolíbal (CZ), Věra Janoušková (CZ), Vladimír Janoušek (CZ),Radoslav Kratina (CZ), Jan Berdyszak (PL), Gyorgy Jovánovics (H), János Fajó (H), Roland Goeschl (A), Betty Gold (USA) a iní.