01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


DÁVID HOCKO - KINETICKÉ RYTMY
27.04. - 27.05.2022

.

Kinetické a optické tendencie vo výtvarnom umení sú známe svojou rytmizáciou obrazu a vibrujúcimi svetelnými líniami. Navodenie zdanlivého pohybu stoji v centre pozornosti. Kompozičné vzorce určujú vizuálne energetické pole, na ktorom sa objavuje hra expanzívnych foriem. Táto súhra viacerých obrazových prvkov dosahuje individuálny tvorivý výsledok.

Dávid Hocko zachytáva niečo ďalšie ako iba stvárnenie samotných štruktúr a línií. Rovnováha všetkých obrazových komponentov sa dostáva do popredia pre svoj umocňujúci charakter. Siločiary sa rozširujú na veľkom plátne a aktivizujú divákovu pozornosť. Tvarová minimalizácia redukuje výber foriem a využíva stíšenú farebnosť. Svetelné vibrácie slúžia ako základný stavebný prvok, pre správnu vizuálnu gradáciu. 

viac informácií »