01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


26 ROKOV GALÉRIE Z
24.02. - 15.04.2022

28.3.1996 - 28.3.2022
.
dokumentárne materiály na výstave od autorov: Zbygniew Fraczkiewicz (PL), Betty Gold (USA), Richard Keťko, Tomasz Koclega (PL), Lubo Mikle, Igor Mitoraj (I),
vystavené diela:
Eduard Antal, Karol Baron, Juraj Bartusz, Pavol Binder, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Milan Dobeš, Rudolf Fila, Betty Gold (USA), Josef Hampl (CZ), Ján Hlavatý, Viktor Hulík, Dalibor Chatrný (CZ), Jozef Jankovič, Alojz Klimo, Jiří Kolář (CZ), Július Koller, Radek Kratina (CZ), Jan Kubíček (CZ), Josef Linshinger (A), Juraj Meliš, Marián Meško, Igor Minárik, Vratislav Karel Novák (CZ), Milan Paštéka, Peter Roller, Andrej Rudavský, Rudolf Sikora, János Saxon Szász (H), Miloš Urbásek, Roger Vilder (F), Ludwig Wilding (D),
.

.

 Galéria Z  zahájila  svoju činnosť 28.3.1996, na základe dohody o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, ktorá je dlhoročným partnerom vytvárajúcim priaznivé podmienky pre rozvoj jej výstavných aktivít. 

Výstavný program galérie je  zameraný na prezentáciu súčasného výtvarného umenia, slovenských ako aj zahraničných autorov.

Z uvedených dátumov v názve výstavy to znamená, že 28.3.2022 Galéria Z zavŕši 26. rok svojej činnosti na slovenskej výtvarnej scéne. Obyčajne máme vo zvyku si pripomínať okrúhle jubileá, avšak keďže už druhý rok sme limitovaní obmedzujúcimi pandemickými opatreniami a žiaľ v minulom roku práve v čase 25 jubilea musela byť galéria zatvorená, pripomenutie výročia sme presunuli o rok neskôr.

26 rokov v živote človeka hovorí o dospievaní, adolescencii a následnom plnohodnotnom vykročení do života, 26 rokov v živote galérie sa odmeriava úplne inak, na mutovanie, výstrelky puberty či následné rozhodovanie sa kde a ktorým smerom vykročiť nie je jednoducho čas, je to čas na vytvorenie zmysluplnej koncepcie, budovanie žičlivého zázemia, vytvárania užitočných kontaktov, koncipovanie zaujímavých výstav, oslovenie širokého okruhu autorov a v neposlednom rade, v prípade nekomerčnej orientácie galérie akou Galéria Z je, i vybudovanie si dostatočného okruhu možností na financovanie samotného chodu galérie a realizácie výstavného programu. 

Galéria Z si svojim atraktívnym programom a aktivitami v uplynulom období získala celý rad stálych návštevníkov, priateľov a sympatizantov, spolupracovníkov, vybudovali sa tiež veľmi dobré vzťahy s mnohými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku ako aj v zahraničí. Počas 26 rokov sa rozvinula veľmi dobrá spolupráca s viacerými zahraničnými kultúrnymi inštitútmi či veľvyslanectvami, ktoré sú nápomocné pri zabezpečovaní účasti umelcov zo svojej krajiny na našich projektoch.

Nosnou aktivitou galérie sa stalo každoročné poriadanie medzinárodnej sochárskej výstavy – SOCHA a OBJEKT, ktorá až do roku 2017 dvadsaťdva krát predstavila v letných mesiacoch na viacerých miestach v Bratislave, veľkorozmerné diela nespočetného  množstva významných slovenských a zahraničných umelcov. 

Špecifikum podujatia spočívalo v tom, že väčšina diel bola umiestnená v bezprostrednom kontakte s divákom – v exteriéroch - na verejných priestranstvách. Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.Účasťou zahraničných umelcov na podujatí sa vytvárala skvelá príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je  výtvarné umenie.

Výstavný program Galérie Z sa vyprofiloval na prehliadku širokého generačného autorského zastúpenia, na výstavách bývajú diela od renomovaných tvorcov až po diela strednej a najmladšej generácie autorov. Jediným a rozhodujúcim prvkom pri zostavovaní plánu výstav je kritérium kvality, ale aj príslušnosti autora a jeho diela v kontextoch súčasného výtvarného umenia. 

Galéria Z v priebehu 26 rokov usporiadala viac než 200 výstav, na ktorých vystavovalo 2 720 umelcov z 36 krajín.

viac informácií »