01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


PETER ROLLER - STOPY
10.09. - 23.10.2020

.
výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
.

.

Narodil sa 7. 7. 1948 v Bratislave. 

V rokoch 1963 - 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1969 - 1975 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. J. Kostku a prof. J. Kulicha.

V období  rokov 1975 - 1992 tvoril v slobodnom povolaní.                                                                              Od roku 1992 - 2018  pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre sochárstva, kde bol v roku 1996  menovaný docentom a v roku 2009  profesorom.

Vo svojej tvorbe sa venuje monumentálnej i komornej soche, kresbe, grafike maľbe, objektu a dlhodobému  projektu Petrogramy : svojimi znakmi pomaľované dunajské kamene umiestňuje na Slovensku a jeho poslovia po celom svete. Na výstave budú kamene pomaľované znakmi súvisiacimi s vystavenými obrazmi a objektami Od roku 1976 vystavuje samostatne a na spoločných výstavách doma i v zahraničí / napr.v roku  2018 vystavoval svoje objekty na výstave Time Space Existence, sprievodnej výstave Bienále architektúry v Benátkach.   Zúčastnil sa vyše 40 Medzinárodných sochárskych sympózií  doma i v zahraničí. Napr,: Česko, Rakúsko. USA, Kanada, Japonsko, Nórsko, Maďarsko...

Jeho diela sú v zbierkach galérií  a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Výstava v Galérii Z je súvahou  tvorby a myslenia posledného obdobia. Celok sa odohráva v troch rovinách: od plošného obrazu cez naznačenú reliéfovitosť po vykročenie do priestoru. Námetovo diela oscilujú medzi archeológiou starých kultúr a ich recykláciou, oživením v nových súvislostiach, zosúčasnením.  Autor sa tu pohráva s divákovou predstavivosťou - dvojrozmerné pôsobí plasticky a naopak. Kladie sebe aj nám otázky. Má pripomínanie minulosti význam? Jestvuje ešte historická kontinuita či aspoň jej povedomie? A nakoľko ju možno dnes prekryť?

 .

viac informácií »