01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


GEOMETRIA - PF 2020
05.12. - 26.01.2020

Ron Agam, Yaacov Agam, Ašot Haas, Viktor Hulík, Radoslav Kratina, Francois Morellet, Vratislav Karel Novák

.

Geometria je disciplína matematiky prvýkrát spopularizovaná starovekými Grékmi, ktorí sa zaoberali vzťahmi v priestore. Ľudia zo skúsenosti alebo možno intuitívne charakterizujú priestor tými istými základnými vlastnosťami, ktoré sú zachytené axiómami geometrie. Presvedčenie že geometria tkvie v prírode a nie je len súčasťou systému, ktorý používame na opísanie prírody, má teda pôvod v gréckom myslení. ...Geometria sa považovala za dokonalú kombináciu logiky a krásy.

Nový pohľad na geometriu sa nastolil začiatkom 20. storočia, keď sa zistili viaceré spoločné rysy štruktúr prírody, spoločnosti i matematických objektov. Geometria teda neopakovateľným spôsobom spája v sebe krásu logiky a možnosť grafického znázornenia, ktoré poskytuje priamy vizuálny vnem evokujúci pocit krásna. Štylistické znaky geometrickej abstrakcie sú koncentrácia na základné geometrické formy, rytmizáciu farebných plôch, ako aj zásadná logická a štrukturálna organizovanosť diel. 

Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami i protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti.

To napokon máme možnosť obdivovať aj na tejto predvianočnej a zároveň novoročnej výstave, ktorá predstavuje práce  autorov z krajín, kde táto poloha výtvarnej tvorby má bohatú tradíciu – Slovenska, Čiech a Francúzska.

viac informácií »