POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VIKTORA HULÍKA
31.10.2017

vernisáž 6.12.2017 o 18.00 hod.
Počítačová grafika autora od roku 1997.

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Pripravujeme


POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VIKTORA HULÍKA
06.12. - 25.02.2018

.

Viktor Hulík /nar. 1949/ patrí k významným osobnostiam nielen súčasného slovenského umenia, ale aj k osobnostiam, ktoré významnou mierou prispievajú ku kultúrnemu dianiu v Bratislave. Je totiž nielen umelcom, ale aj galeristom, ktorým svojimi aktivitami, organizovaním výstav a podujatí v rámci kultúrneho leta mesta vytvára jeho kultúrny imidž na medzinárodnej úrovni. Ako umelec sa venuje tvorbe kinetických i svetelných objektov, reliéfov, maľbe, grafike, kresbe i sochárstvu. Participoval na početných medzinárodných sympóziách, workshopoch i rezidenčných pobytoch.

Vo svojej tvorbe vypracoval racionálny geometrický štýl, v ktorom aplikuje rôzne druhy reálneho i virtuálneho pohybu. V grafike rozvíja podobné princípy ako v priestorových dielach, len výtvarné problémy premieta do plošnej dimenzie. Pre grafickú tvorbu využíva médium počítača, ktorý mu umožňuje pracovať variabilným spôsobom so zvoleným základným geometrickým prvkom, ktorým je línia. Princípom jeho tvorby je premena danej pravidelnej geometrickej štruktúry – siete, zásahmi a „rozhýbaním“ do štruktúr nepravidelných, až chaotických. Filozofickým základom je premena rovnakej množiny presne usporiadaného celku na jeho protiklad. Pôvodne pracoval s farbou, neskôr redukoval farebnosť na čierno-bielo-šedú.  

Výstava predstaví výber z  počítačovej grafiky Viktora Hulíka od roku 1997 po súčasnosť, teda dvadsaťročie jeho činnosti v tejto oblasti.