TOMÁŠ HULÍK - CESTY SLOVENSKOM
30.09.2016

Výstava fotografií
13.10. - 20.11.2016
vernisáž 13.10. o 18.00 hod.

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


SOCHA a OBJEKT XXII.
29.06. - 27.08.2017

.
TVARY, PRIESTORY, DIMENZIE (zbierka Jánosa Rechnitzera

vystavujúci autori:
Yaacov Agam (F), Carmelo Arden Quin (UY-F), Éva Bányász (H), Joel Besse (F), Gaudin Bolivar (UY/F), Tamás Boros (H), Martha Boto (F), Péter Botos (H), Carlos Cruz-Diez (PR), Marián Drugda (SK), János Fajó (H),István B.Gellért (H), Ingo Glass (D), Károly Halász (H), István Halmi Horváth (H), István Haraszty (Édeske) (H), Viktor Hulík (SK), Lajos Kassák (H), Kassák-Vasarely, Ferenc Lantos (H), Bence Marafkó (H), Jaildo Marinho (BR), Waldemár Mattis-Teutsch ( RO), Dóra Maurer (H), Vera Molnár (F), Francois Morellet (F), István Nádler (H), László Péri (H), Pinna Gaentano (I), Gizella Rákóczy (H), János Saxon Szász (H), Rezső Somfai (D), Szalay Péter (H), André Van Lier (NL), Piergiorgio Zangara (I)
.

.

výstava sa koná v rámci Týždňa maďarskej kultúry – Viac ako sused a je súčasťou medzinárodného projektu Socha a Objekt XXII.

Univerzitný profesor János Rechnitzer žije v Győri a od 90. rokov formuje svoju zbierku, ktorej ťažiskovým bodom je geometrické a konštruktivistické umelecké dielo a ktoré sa skladá z diel maďarských ako aj zahraničných umelcov. V kolekcii zberateľ kládol veľký dôraz na diela medzinárodnej umeleckej skupiny s názvom MADI (pohyb, abstrakcia, dynamika, invencia). Výstava je výberom zo zbierky, a tak sa môžeme zoznámiť s klasickými dielami (Kassák, Péri, Weininger), vedúcimi umelcami hnutia MADI (Quin, Bolivar, Zangara, Besse, Benssason, Saxon, Hulik), výnimočnými medzinárodnými reprezentantmi žánra (Molnár, Dias, Vasarely, Agam) a súčasnými maďarskými klasickými umelcami (Fajó, Nádler, Joláthy), ako aj s mladými umelcami (Halmi-Horváth, Boros, Wolsky, Marafkó). 

Kurátorka výstavy:  Zsófia Rechnitzer 

RECHNITZEROVA ZBIERKA

Vyrastal som v meštianskej rodine. Môj otec bol lekár a mama učiteľka, ktorá sa však venovala rodine a domácnosti. Bol som obklopený peknými predmetmi a naša rodina mala vždy pozitívny vzťah k umeniu a umelcom.

Počas univerzitných rokov v 1970-tych rokoch sa v Pécsi každý mesiac konali veľké trhy, na ktoré som pravidelne chodieval a kde som si kúpil niekoľko pekných menších obrazov z tvorby umelcov Nagybányai školy. Neskôr som dedičstvo po otcovi investoval do kúpy diel autorov maďarskej umeleckej skupiny Nyolcak. Inšpiráciou pre budovanie mojej zbierky bolo mesto Pécs, kde v tom čase žili  významné osobnosti maďarskej moderny ako Ferenc Martyn, Jenő Gábor a Ferenc Lantos.

V roku 1986 som sa vrátil domov do Győru a pokračoval som vo svojej zbierke. V tomto období sa začal rozmáhať domáci umelecký trh a narastal počet galérií a aukcií. Do polovice 1990-tych rokov vývoj zbierky určovali maďarské autorky. Podarilo sa mi zostaviť peknú kolekciu z tvorby Márie Barta, Józsy Járicz, Margity Móricz, Magdy Zemplényi a Margity Muzslai Kampis. Tieto dámy sa objavili na umeleckej scéne v 1920-1930-tych rokoch a svojim individuálnym štýlom vytvorili skutočne zaujímavé diela.

V roku 1996 hnutie MADI zorganizovalo v Győri festival, ktorého sa zúčastnili najvýznamnejší zahraniční a maďarskí umelci. Na tomto podujatí som sa stretol s Camelom Ardenom Quinnom, Bolivarom či s predčasne zosnulým a mimoriadne talentovaným Attilom Joláthym. Úsilie MADI aby pohyb, atraktivitu, dynamiku a invenciu reprezentovali v otvorenom priestore, ma fascinovalo. Podarilo sa nám zriadiť malú galériu, v ktorej sme uskutočnili individuálne alebo skupinové výstavy viac než 30 zahraničných a maďarských umelcov zo skupiny MADI. Niekoľkokrát sme boli aj v Paríži, kde sme vyhľadali umelcov patriacich k tamojšiemu hnutiu MADI. Výstavy maďarských a zahraničných autorov boli vynikajúcou príležitosťou pre stretnutia a rozhovory. 

Za novú etapu kolekcie sa považuje obdobie 1996-2014, ktoré bolo obdobím budovania zbierky z tvorby autorov skupiny MADI. Vzťahy v rámci MADI postupne oslabovali a maďarskí predstavitelia hnutia začali realizovať iné formy spolupráce. V dôsledku toho sme prestali organizovať aj výstavy v našej galérii. V zbierke sme však naďalej kládli dôraz na geometrické, konštruktivistické diela. Boli sme v kontakte s jednou z najvýznamnejších autoriek  žijúcich v Paríži Verou Molnár. Kúpili sme diela od Crus-Diez, Morellet, Agam a podarilo sa nám získať aj významné diela maďarských klasikov (Kassák, Forbáth, Péri, Ebneth). 

V uplynulých rokoch sme sa zameriavali na diela súčasných maďarských umelcov z 1970-tych rokov (Fajó, Nádler, Hencze, Konok) a zaujímali sme sa aj o mladých maďarských geometrických umelcov (Halmi Horváth, Marafkó, Bányász, Boros, Németh, Szalay).

Táto zbierka je tvárou a zrkadlom života jedného človeka, jeho nálad, pocitov, sympatií, sklamaní a atmosféry jeho sveta. Budovanie zbierky je pritom ohromným dobrodružstvom, pri ktorom môžeme objavovať svet aj sami seba.

János Rechnitzer

 .